Wat is ambulante begeleiding?

Hatt Begeleiding biedt ambulante begeleiding aan mensen die tegen moeilijkheden in het leven aanlopen of zich willen ontwikkelen op bepaalde leefgebieden. Maar wat is ambulante begeleiding nou eigenlijk?

Ambulante begeleiding wordt geboden aan mensen die zelfstandig wonen. Alle hulpverlening, buiten opnames om, vallen onder ambulante hulpverlening. Met ambulante begeleiding worden mensen ondersteund in het dagelijks leven. Ambulante begeleiding is persoonsgebonden; maatwerk dus. Er wordt met de cliënt en zorgaanbieder gekeken wat een persoon nodig heeft om de regie over zijn leven te krijgen en/of te behouden.

Bij ambulante begeleiding kan de locatie waar de begeleiding plaatsvindt verschillen. Vaak wordt er door een cliënt voor gekozen om de begeleiding thuis te laten plaatsvinden. Hierdoor kan er specifiek gekeken worden naar de thuissituatie en kan de begeleiding daarop aangepast- of gericht worden. Er kunnen ook redenen zijn om de begeleiding niet thuis te doen. Bijvoorbeeld omdat de cliënt het niet prettig vindt om de begeleider thuis te ontvangen of als er huisgenoten aanwezig zijn. Dan kan de ambulante begeleiding afspreken om een stuk te gaan wandelen, naar een openbare ruimte te gaan of elkaar te treffen op het kantoor van Hatt Begeleiding.

Wat is uw klacht?